Quy trình phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho nhà hoạt động chính trị

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/04/2024 15:35 PM

Cho tôi hỏi quy trình phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho nhà hoạt động chính trị được quy định như thế nào? – Hà Vy (Long An)

Quy trình phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho nhà hoạt động chính trị

Quy trình phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho nhà hoạt động chính trị (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quy định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự

Theo Điều 79 Luật Giáo dục 2019 quy định về phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự như sau:

- Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự.

- Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, có bằng tiến sĩ, được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 79 Luật Giáo dục 2019

Như vậy, nhà hoạt động chính trị có uy tín quốc tế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự.

Điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự như sau:

- Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong tặng đối với nhà giáo, nhà khoa học.

- Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, có uy tín quốc tế, có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho tình hữu nghị, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong tặng đối với nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Quy trình phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho nhà hoạt động chính trị

Quy trình phong tặng danh hiệu được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 84/2020/NĐ-CP như sau:

- Cơ sở giáo dục đại học tổ chức họp hội đồng khoa học và đào tạo để xem xét việc phong tặng bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 84/2020/NĐ-CP;

- Căn cứ quyết nghị của hội đồng khoa học và đào tạo, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học trình hội đồng trường xem xét, thông qua. Trên cơ sở nghị quyết của hội đồng trường, hiệu trưởng, giám đốc ra quyết định phong tặng và tổ chức lễ trao tặng danh hiệu;

- Trong trường hợp cần thiết, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hoặc Cơ quan đại diện của nước có người được đề nghị phong tặng có ý kiến việc không vi phạm pháp luật của Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quy định về bằng Tiến sĩ danh dự

Cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ thiết kế, in phôi, cấp phát và quản lý bằng Tiến sĩ danh dự. Bằng Tiến sĩ danh dự phải ghi rõ danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, không ghi “học vị Tiến sĩ” và không ghi ngành đào tạo; công khai thông tin của người được phong tặng trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và gửi quyết định phong tặng về Bộ Giáo dục và Đào tạo sau mỗi lần phong tặng.

(Khoản 4 Điều 4 Nghị định 84/2020/NĐ-CP)

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 338

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn