Năng suất lao động là gì? Quy định về thưởng năng suất mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
07/12/2023 13:30 PM

Xin hỏi năng suất lao động của cá nhân là gì và các quy định về thưởng năng suất lao động đối với người lao động mới nhất hiện hành? - Hoài Phương (Hà Tĩnh)

Năng suất lao động là gì?

Hiện hành không có quy định cụ thể giải thích như thế nào là năng suất lao động hay năng suất lao động cá nhân là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu năng suất lao động là giá trị của hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong một khoảng thời gian, chia cho số giờ lao động được sử dụng để sản xuất ra chúng. Hay nói cách khác, năng suất lao động đo lường sản lượng được tạo ra trên một đơn vị lao động.

Còn năng suất lao động cá nhân là sức sản xuất của cá nhân người lao động, được đo bằng tỷ số số lượng sản phẩm (hoặc sản phẩm quy đổi) với thời gian lao động để hoàn thành số sản phẩm đó. Năng suất lao động cá nhân là thước đo tính hiệu quả lao động sống, có vai trò rất lớn trong quá trình sản xuất.

Năng suất lao động được đo lường bằng cách tính sản lượng sản xuất của người lao động trong một đơn vị thời gian. Công thức tính năng suất lao động có thể thực hiện như sau:

Năng suất lao động = Giá trị hàng hóa, dịch vụ được sản xuất / Giờ nhân lực đầu vào

Trong đó:

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ được sản xuất là con số thể hiện chi phí đầu ra của sản phẩm lao động đó. Giá trị của hàng hóa được tính bằng cách lấy số lượng tổng sản phẩm làm được trong thời gian đó nhân với đơn giá thành phẩm.

- Giờ nhân lực đầu vào là tổng số thời gian để sản xuất ra giá trị hàng hóa tương đương.

Năng suất lao động là gì? Quy định về thưởng năng suất mới nhất

Năng suất lao động là gì? Quy định về thưởng năng suất mới nhất (Hình từ internet)

Quy định về thưởng năng suất mới nhất

Căn cứ Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 quy định về khoản thưởng cho người lao động khi làm việc cho người sử dụng lao động như sau:

- Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Có thể thấy pháp luật hiện nay không quy định bắt buộc người sử dụng phải có các khoản thưởng cho người lao động, trong đó bao gồm khoản thưởng năng suất lao động cho người lao động.

Việc có thưởng năng suất cho người lao động hay không phụ thuộc vào quyết định của người sử dụng lao động phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; bên cạnh đó việc thưởng năng suất còn căn cứ vào các văn bản, quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Quy định trả lương theo năng suất lao động

Căn cứ Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,328

Bài viết về

Bộ luật Lao động 2019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn