Các câu hỏi và giải đáp phổ biến về nghĩa vụ quân sự 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
17/04/2023 15:00 PM

Tổng hợp các câu hỏi và giải đáp phổ biến về nghĩa vụ quân sự 2023 theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự là bao nhiêu?

Theo đó, theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi công dân nhập ngũ được quy định cụ thể như sau:

- Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

- Trường hợp công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Ví dụ: A sinh ngày 01/01/2005, thời điểm anh A đủ 18 tuổi để được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự là vào ngày 01/01/2023. Thời điểm anh A hết 25 tuổi là hết ngày 01/01/2030 và hết 27 tuổi là hết ngày 01/01/2032.

Các câu hỏi và giải đáp phổ biến về nghĩa vụ quân sự 2023

Các câu hỏi và giải đáp phổ biến về nghĩa vụ quân sự 2023 (Hình từ internet)

Không đủ sức khỏe có được đi nghĩa vụ quân sự?

Công dân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, sức khỏe và văn hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì được gọi nhập ngũ theo quy định; trừ các trường hợp được tạm hoãn, được miễn hoăc được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình theo quy định.

Theo đó, chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thực hiện nghĩa vụ quân sự, trường hợp công dân chưa đủ sức khỏe thì chưa được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm nội dung trả lời chi tiết tại đây >>>

Thôi việc để đi nghĩa vụ quân sự có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Trong đó, người lao động nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

Như vậy, người lao động nghỉ việc để đi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm nội dung trả lời chi tiết tại đây >>>

Loạn thị có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo quy định thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự; không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Đồng thời, theo quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì người mắc bệnh loạn thị được xác định là có sức khỏe loại 6 nên sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Xem chi tiết câu trả lời tại đây >>>

Bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo quy định thì không gọi nhập ngũ đối với những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ).

Như vậy, khi khám sức khỏe tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự thì công dân nam bị cận thị từ 1,5 diop trở lên sẽ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ và bị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Đồng thời, nếu cận thị dưới 1,5 diop và đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn thì bị cận vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự.

Xem chi tiết câu trả lời tại đây >>>

Lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2023 là khi nào?

Theo quy định tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2023 sẽ diễn ra từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022; các địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để sắp xếp lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho phù hợp.

Trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào năm 2023 thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem chi tiết câu trả lời tại đây >>>

Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2023 là gì?

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2023 như sau:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Như vậy, sức khỏe đáp ứng yêu cầu pháp luật đi nghĩa vụ quân sự là sức khỏe theo tình trạng sức khỏe loại 1,2,3 tương ứng với trạng rất tốt, tốt, khá.

Đối với tình trạng sức khỏe loại 4,5,6 tướng ứng với loại sức khỏe trung bình, kém, rất kém sẽ không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự.

Xem chi tiết câu trả lời tại đây >>>

Khi nào không phải đi nghĩa vụ quân sự?

Nếu công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải (hoặc không được) thực hiện nghĩa vụ quân sự:

- Không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định.

- Thuộc một trong các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

- Thuộc một trong các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

- Thuộc một trong các trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.

- Thuộc trường hợp được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Xem chi tiết câu trả lời tại đây >>>

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,184

Bài viết về

Nghĩa vụ quân sự 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn