Quy định về phiên điều trần trong tố tụng cạnh tranh

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/03/2023 17:09 PM

Xin hỏi phiên điều trần trong tố tụng cạnh tranh được quy định như thế nào? - Minh Châu (Thái Nguyên)

Quy định về phiên điều trần trong tố tụng cạnh tranh

Quy định về phiên điều trần trong tố tụng cạnh tranh (Hình từ internet)

1. Khi nào phải mở phiên điều trần?

Theo khoản 1, 2, 3 Điều 93 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về phiên điều trần như sau:

- Chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 91 Luật Cạnh tranh 2018, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải mở phiên điều trần.

Điều 91. Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
...
3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được thành lập hoặc ngày nhận được báo cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Điều 92 của Luật này hoặc ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Điều 94 của Luật này.

- Phiên điều trần được tổ chức công khai. Trường hợp nội dung điều trần có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh thì có thể được tổ chức kín.

- Quyết định mở phiên điều trần và giấy triệu tập tham gia phiên điều trần phải được gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra và các tổ chức, cá nhân liên quan chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày mở phiên điều trần; 

Trường hợp đã được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh triệu tập tham gia phiên điều trần mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc đã được triệu tập tham gia phiên điều trần hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh vẫn tiến hành xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định.

2. Ai được tham gia phiên điều trần?

Theo khoản 4, khoản 5 Điều 93 Luật Cạnh tranh 2018, những người tham gia phiên điều trần bao gồm: 

- Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh;

- Bên khiếu nại;

- Bên bị điều tra;

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên khiếu nại, bên bị điều tra;

- Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh và điều tra viên vụ việc cạnh tranh đã điều tra vụ việc cạnh tranh;

- Thư ký phiên điều trần;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người khác được ghi trong quyết định mở phiên điều trần.

Tại phiên điều trần, người tham gia phiên điều trần trình bày ý kiến và tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các ý kiến và tranh luận tại phiên điều trần phải được ghi vào biên bản.

3. 02 trường hợp hoãn phiên điều trần

02 trường hợp hoãn phiên điều trần bao gồm:

(1) Tại phiên điều trần, trường hợp phải thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thư ký phiên điều trần thì Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định hoãn phiên điều trần, đồng thời kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thư ký phiên điều trần.

Thời gian hoãn phiên điều trần là không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên điều trần.

(2) Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch tại phiên điều trần thì Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định hoãn phiên điều trần. 

(Khoản 3 Điều 65, khoản 2 Điều 74 Luật Cạnh tranh 2018)

4. Gây rối tại phiên điều trần bị xử lý thế nào?

Theo điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi gây rối tại phiên điều trần như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây rối tại phiên điều trần.

- Ngoài ra, hành vi gây rối tại phiên điều trần còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm.

Đỗ Thành Long

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,683

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn