Hoãn phiên tòa hình sự: Khi nào hoãn? Thời hạn hoãn bao lâu?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
18/02/2023 16:33 PM

Tôi muốn biết khi nào hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm và phúc thẩm? Thời gian hoãn phiên tòa hình sự bao lâu? - Phương Vũ (Bình Dương)

Hoãn phiên tòa hình sự: Khi nào hoãn? Thời hạn hoãn bao lâu?

Hoãn phiên tòa hình sự: Khi nào hoãn? Thời hạn hoãn bao lâu? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm

Theo khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi 2021), tòa án hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp:

- Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi 2021), cụ thể:

+ Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

+ Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm

+ Không đủ sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án

+ Kiểm sát viên không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế

+ Bị cáo vắng mặt

+ Người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa

+ Nếu bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa

+ Nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa

+ Nếu người giám định, người định giá tài sản vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa

+ Trường hợp người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

- Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

- Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

- Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

2. Các trường hợp hoãn phiên tòa hình sự phúc thẩm

Cụ thể tại khoản 1 Điều 352 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi 2021), tòa án cấp phúc thẩm chỉ được hoãn phiên tòa hình sự phúc thẩm khi thuộc một trong các trường hợp:

- Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 349, 350 và 351 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi 2021), cụ thể:

+ Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

+ Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm

+ Không có sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm, Thư ký Tòa án

+ Kiểm sát viên không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay

+ Không có sự có mặt của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị

- Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi 2021), tức không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

3. Nội dung quyết định hoãn phiên tòa hình sự

Quyết định hoãn phiên tòa hình sự có các nội dung chính:

- Ngày, tháng, năm ra quyết định;

- Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;

- Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;

- Vụ án được đưa ra xét xử;

- Lý do của việc hoãn phiên tòa;

- Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Trong đó, Quyết định hoãn phiên tòa hình sự phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

Ngoài ra, Quyết định hoãn phiên tòa hình sự phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

(Khoản 3, 4 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi 2021))

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,994

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn