Điều kiện thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
14/12/2022 15:02 PM

Xin cho tôi hỏi muốn thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? - Bảo Nhi (Long An)

Điều kiện thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Điều kiện thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN, chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng là đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính. (Khoản 1 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN)

2. Điều kiện thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng

2.1. Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính khi đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 53/2018/TT-NHNN, cụ thể  như sau:

(i) Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định;

(ii) Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị.

Điều kiện này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị vào năm thứ hai tính từ ngày khai trương hoạt động;

(iii) Tại thời điểm đề nghị không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp không cho mở rộng địa bàn hoạt động;

(iv) Tại thời điểm đề nghị không vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

(v) Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 4% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;

(vi) Tại thời điểm đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc);

(vii) Tại thời điểm đề nghị không vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro;

(viii) Có Quy chế về quản lý mạng lưới theo quy định tại Điều 6 Thông tư 53/2018/TT-NHNN;

(ix) Có Đề án thành lập đơn vị mạng lưới.

2.2. Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng

Cụ thể tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 53/2018/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá 02 chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định;

- Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm gần nhất thời điểm đề nghị không vượt quá 4% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;

- Các quy định tại điểm (iii), (iv), (vi), (vii), (viii), (ix) tại mục 1.

3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm

- Văn bản của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận thành lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về việc thành lập chi nhánh hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

-. Đề án thành lập chi nhánh, trong đó phải có tối thiểu các nội dung sau:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt bằng tiếng Việt, địa chỉ trụ sở, nội dung hoạt động;

+ Lý do thành lập và lựa chọn địa bàn thành lập;

+ Cơ cấu tổ chức: sơ đồ tổ chức của chi nhánh, dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn);

+ Nghiên cứu khả thi: phân tích môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh và kế hoạch chiếm lĩnh thị trường;

+ Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu bao gồm: dự kiến bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; căn cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

(Khoản 1, 2 và 3 Điều 9 Thông tư 53/2018/TT-NHNN)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 928

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn