Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/12/2022 09:02 AM

Tôi muốn đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã thì cần những điều kiện gì và hồ sơ đăng ký gồm những gì? – Trọng Khiêm (Bình Định)

Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lưu ý: Việc tuyển dụng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập.

(Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008, điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, Điều 6 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-BNV)

2. Phương thức tuyển dụng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Phương thức tuyển dụng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã bao gồm:

(1) Thi tuyển: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển, trừ các trường hợp tuyển dụng thông qua xét tuyển và tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

(2) Xét tuyển: Đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

(3) Tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt:

- Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

+ Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

+ Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

- Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

(Điều 7 Nghị định 112/2011/NĐ-CP)

3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã là Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã.

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

- Thủ tục đăng ký dự tuyển công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã như sau:

+ UBND cấp huyện phải thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng công chức về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

+ Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

+ Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng.

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, UBND cấp huyện phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng và gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

(Điều 17 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,009

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn