Tổng hợp mức phạt liên quan đến biển báo cấm đi ngược chiều

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/11/2022 08:30 AM

Xin cho tôi hỏi có bao nhiêu hành vi vi phạm liên đến biển báo cấm đi ngược chiều? Mức phạt của từng hành vi vi phạm là bao nhiêu? - Tuấn Hùng (Sóc Trăng)

Tổng hợp mức phạt liên quan đến biển báo cấm đi ngược chiều

Tổng hợp mức phạt liên quan đến biển báo cấm đi ngược chiều

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định về biển báo cấm đi ngược chiều theo QCVN 41:2019/BGTVT

Theo Điểm 15.1 Điều 15 QCVN 41:2019/BGTVT, nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Trong đó, biển báo cấm đi ngược chiều là biển báo cấm có mã P (cấm) với mã biển số P.102

2. Ý nghĩa và sử dụng biển báo cấm đi ngược chiều

- Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.102 "Cấm đi ngược chiều". Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

- Chiều đi ngược lại với chiều đặt biển P.102 là lối đi thuận chiều, các loại xe được phép đi do đó phải đặt biển chỉ dẫn số I.407a (Đường một chiều) hoặc đặt biển R302a, hoặc R302b ở đầu dải phân cách.

(Phần B.1 Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT)

3. Tổng hợp mức phạt liên quan đến biển báo cấm đi ngược chiều

Sau đây là tổng hợp mức phạt liên quan đến biển báo cấm đi ngược chiều theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Cơ sở pháp lý

Lùi xe ở đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Điểm o Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định

Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;

Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Khoản 5 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Điểm c Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Lùi xe ở đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

Từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

Điểm b Khoản 2  Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

 và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;

Từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Điểm c Khoản 4  Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 8 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Điểm a Khoản 7 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đi vào đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

Từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

Điểm c Khoản 3 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,526

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn