Trường dự bị đại học là gì? 04 điều cần biết về trường dự bị đại học

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/09/2022 10:06 AM

Cho tôi hỏi trường dự bị đại học là gì? Quyền hạn và trách nhiệm của trường dự bị đại học được quy định thế nào? - Diễm Thanh (Gia Lai)

Trường dự bị đại học là gì? 04 điều cần biết về trường dự bị đại học

Trường dự bị đại học là gì? 04 điều cần biết về trường dự bị đại học

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Trường dự bị đại học là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT, trường dự bị đại học là một trường thuộc loại trường chuyên biệt, được nhà nước thành lập trường DBĐH cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

2. Vị trí, chức năng của trường dự bị đại học

Trường dự bị đại học có vị trí, chức năng như sau:

- Trường dự bị đại học chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở.

- Trường dự bị đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước.

- Trường dự bị đại học có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi, vùng dân tộc.

(Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT)

3. Cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2013/TT-BGDĐT, cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học bao gồm:

- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng.

- Các phòng chức năng.

- Các tổ bộ môn hoặc tổ chuyên môn.

- Các hội đồng tư vấn.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của trường dự bị đại học

4.1. Quyền hạn của trường dự bị đại học

Cụ thể theo khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT, trường dự bị đại học có các quyền hạn sau đây:

- Tự chủ về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, tổ chức và nhân sự nhà trường;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục;

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao, y tế trong nghiên cứu khoa học (NCKH) trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn bồi dưỡng với NCKH nâng cao hiệu quả công tác dạy và học;

- Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để bổ sung nguồn tài chính, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; thực hiện chính sách ưu đãi đối với học sinh thuộc diện chính sách; tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện;

- Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên; thành lập và giải thể các tổ chức, bộ máy trực thuộc trường theo quy định của Nhà nước.

4.2. Trách nhiệm của trường dự bị đại học

Trách nhiệm của trường dự bị đại học trong đào tạo giáo dục được quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT như sau: 

- Trường dự bị đại học quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giáo viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường; tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ chức và nhân sự nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường của Nhà nước;

- Xây dựng chương trình, tài liệu học tập, kế hoạch giảng dạy, học tập trên cơ sở đề cương chi tiết các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, NCKH và hoạt động tài chính;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,752

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn