Những trường hợp thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
08/08/2022 15:25 PM

Tôi đang là viên chức quốc phòng trong quân đội và đang có ý định muốn thôi phục vụ, vậy cho tôi hỏi những trường hợp nào sẽ được thôi phục vụ trong quân đội đối với viên chức quốc phòng? - (anh Xuân, Tây Ninh)

Những trường hợp thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Những trường hợp thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Viên chức quốc phòng là ai?

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân theo vị trí việc làm 

Hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ.

2. Vị trí, chức năng của viên chức quốc phòng

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về vị trí, chức năng của viên chức quốc phòng như sau:

Viên chức quốc phòng là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo chức danh nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo, văn hóa, đơn vị quân y và đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ Quốc phòng.

3. Những trường hợp thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Theo Điều 32 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì những trường hợp thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng như sau:

- Hết hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định như sau:

+ Nam đủ 60 tuổi.

+ Nữ đủ 55 tuổi.

- Do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp.

- Không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

- Có nguyện vọng thôi phục vụ trong quân đội và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

4. Hình thức và điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

4.1. Hình thức thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Các hình thức thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng được quy định tại Điều 33 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 như sau:

- Nghỉ hưu;

- Chuyển ngành;

- Thôi việc.

4.2. Điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng

Theo Điều 34 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng như sau:

* Viên chức quốc phòng được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-  Đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Có đủ 15 năm là công nhân quốc phòng và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi được nghỉ hưu;

- Trường hợp viên chức quốc phòng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu.

* Viên chức quốc phòng được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

* Viên chức quốc phòng thôi việc trong trường hợp sau:

- Khi chưa hết hạn tuổi phục vụ mà có nguyện vọng xin thôi phục vụ trong quân đội và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

- Do thay đổi tổ chức biên chế quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng mà không thuộc các trường hợp sau:

+ Trường hợp viên chức quốc phòng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu.

+ Viên chức quốc phòng được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

- Trường hợp phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp và trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,041

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn