Điều kiện để công chức ngành Tư pháp tăng bậc lương trước hạn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/07/2022 17:30 PM

Công chức ngành Tư pháp được áp dụng ngạch lương và tăng lương thường xuyên. Tuy nhiên, một số cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được xem xét tăng lương trước thời hạn. Vậy khi nào thì công chức ngành Tư pháp được tăng lương trước thời hạn?

Điều kiện để công chức ngành Tư pháp tăng bậc lương trước hạn

1. Điều kiện để công chức ngành Tư pháp tăng bậc lương trước thời hạn

Căn cứ Điều 8 Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định 1496/QĐ-BTP năm 2022 (Quy chế) quy định về điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Công chức, viên chức và người lao động được xét nâng một (01) bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV nếu đáp ứng điều kiện khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV) và điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Đối với viên chức và người lao động:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

2. Thời gian tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức ngành Tư pháp

Theo Điều 10 Quy chế quy định về thời gian tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện định kỳ một (01) lần vào tháng 12 hàng năm.

3. Cách xác định thành tích của công chức ngành Tư pháp để nâng bậc lương trước thời hạn

Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được quy định tại Điều 11 Quy chế như sau:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian:

+ 06 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên

+ 04 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống

Thời gian tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn

- Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì:

Tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm hoặc 4 năm) nêu trên sẽ không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức, viên chức và người lao động;

Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác;

Trường hợp có nhiều người có thành tích ngang nhau thì thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 13 Quy chế.

4. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn của công chức ngành Tư pháp theo tiêu chuẩn, cấp độ thành tích

Căn cứ Điều 12 Quy chế quy định về tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với các cấp độ thành tích như sau:

- Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

+ Huân chương (các loại);

+ Danh hiệu Anh hùng Lao động;

+ Danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

+ Giải thưởng Hồ Chí Minh;

Giải thưởng Nhà nước;

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Ba (03) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương (với ba thành tích khác nhau) trở lên;

+ Bốn (04) năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.

- Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

+ Hai (02) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Ba (03) năm đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

+ Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

+ Hai (02) năm đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Lưu ý: Thành tích khen thưởng có giá trị cao hơn có thể thay thế thành tích khen thưởng có giá trị thấp hơn để làm căn cứ xác định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng lương trước thời hạn.

Trường hợp công chức, viên chức và người lao động trong cùng một (01) năm vừa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vừa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác (khen thường xuyên hàng năm) thì chỉ được tính một (01) trong hai (02) thành tích đó vào thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

5. Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn của công chức ngành Tư pháp

Tại Điều 13 Quy chế quy định thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn trong trường hợp có nhiều công chức, viên chức có thành tích như nhau:

- Công chức, viên chức và người lao động cao tuổi hơn, nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn

(trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn).

- Công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác ngoài thành tích là căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đã được quy định tại Điều 12 Quy chế.

- Công chức, viên chức và người lao động có thành tích được công nhận nhưng chưa được xét để nâng bậc lương trước thời hạn ở các kỳ nâng bậc lương trước.

- Công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả được Hội đồng Khoa học của Bộ hoặc cấp có thẩm quyền xác nhận.

- Công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

- Công chức, viên chức và người lao động có thời gian công tác lâu hơn.

- Công chức, viên chức và người lao động là nữ.

- Công chức, viên chức và người lao động là người dân tộc thiểu số.

Như vậy, để công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ tư pháp được nâng bậc lương trước thời hạn ngoài việc đáp ứng các điều kiện nâng bậc lương thì còn phải đáp ứng đủ các yếu tố về thời gian, thành tích và thứ tự ưu tiên.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,567

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn