Tiền bồi dưỡng của trọng tài viên lao động từ ngày 01/7/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/06/2022 17:12 PM

Trọng tài viên là người được lựa chọn để giải quyết tranh chấp lao động. Từ ngày 01/7/2022, Chính phủ đã tăng lương tối thiểu vùng. Vậy tiền bồi dưỡng của trọng tài viên lao động từ 01/7/2022 là bao nhiêu?

Tiền bồi dưỡng của trọng tài viên lao động từ ngày 01/7/2022

Tiền bồi dưỡng của trọng tài viên lao động từ ngày 01/7/2022 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tiền bồi dưỡng cho trọng tài viên lao động được quy định như sau:

- Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Từ ngày 01/7/2022, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng theo tháng được quy định như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2022, tiền bồi dưỡng của trọng tài viên lao động được tính bằng công thức:

Tiền bồi dưỡng = [(4.680.000 + 4.160.000 + 3.640.000 + 3.250.000) : 4] x 5% = 196.625 đồng/ngày.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,095

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn