Lưu ý khi ký hợp đồng làm việc với viên chức tại đơn vị thuộc Bộ GTVT

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
06/06/2022 10:30 AM

Bộ GTVT có Công văn 5456/BGTVT-TCCB ngày 01/06/2022 về thực hiện quy định của pháp luật về viên chức và việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Lưu ý khi ký hợp đồng làm việc với viên chức tại đơn vị thuộc Bộ GTVT

Lưu ý khi ký hợp đồng làm việc với viên chức tại đơn vị thuộc Bộ GTVT

Văn bản nêu rõ, việc ký hợp đồng làm việc với viên chức đã được quy định tại Luật Viên chức 2010Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019Nghị định 115/2020/NĐ-CP (thay thế Nghị định 29/2012/NĐ-CP) có một số quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có quy định về việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

Thực hiện các quy định mới ban hành, ngày 26/10/2020, Bộ GTVT đã có Công văn 10711/BGTVT-TCCB yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trong đó có việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

Đến nay, về cơ bản, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức, đặc biệt là ký hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Để tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về viên chức, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ GTVT, đặc biệt là việc ký hợp đồng làm việc với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Khi thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với Tổng cục và các Cục:

+ Thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc ký hợp đồng làm việc giữa viên chức (kể cả cấp phó của người đứng đầu) với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ:

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (kể cả cấp phó của người đứng đầu) theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức (mẫu biểu kèm theo) về Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp.

Công văn 5456/BGTVT-TCCB ban hành ngày 01/6/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn