Phân biệt: Báo điện tử và trang thông tin điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/04/2022 15:32 PM

Hiện nay, internet ngày càng phát triển nên người dân tiếp cận thông tin trên internet với nhiều hình thức đa dạng như: báo điện tử và trang thông tin điện tử. Vậy hai hình thức này có gì khác nhau?

Phân biệt: Báo điện tử và trang thông tin điện tử

Phân biệt: Báo điện tử và trang thông tin điện tử (Ảnh minh họa)

Tiêu chí

Báo điện tử

Trang thông tin điện tử

Khái niệm

Báo điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử.

(khoản 6 Điều 3 Luật Báo chí 2016)

Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(khoản 20 Điều 3 Luật Báo chí 2016)

Phân loại

Gồm:

- Báo điện tử.

 

- Tạp chí điện tử: là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

(khoản 6, 15 Điều 3 Luật Báo chí 2016)

Gồm:

- Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử.

 

- Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

 

- Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

 

- Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

 

- Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

(Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP)

Hình thức hoạt động

Sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

(khoản 6 Điều 3 Luật Báo chí 2016)

Được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.

(khoản 21 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP)

Cơ quan chủ quản

Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

(khoản 1 Điều 14 Luật Báo chí 2016)

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 31,001

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn