Giải đáp vướng mắc về miễn thuế với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/11/2021 17:19 PM

Ngày 24/11/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn 5529/TCHQ-TXNK xử lý vướng mắc tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, một số vướng mắc về việc miễn thuế đối với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ được Tổng cục Hải quan giải đáp như sau:

Hỏi: Về việc rà soát văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo nội dung hướng dẫn tại điểm III Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2021 thì Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào tờ khai trên hệ thống E-Customs V5 đối với các trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Tuy nhiên, hiện tại trên hệ thống E-Customs V5 chưa có các Tab khai báo riêng cho chứng từ “văn bản chỉ định giao hàng”, người nộp thuế phải nộp văn bản chỉ định giao hàng tại đâu?

Trả lời:

Tổng cục Hải quan ghi nhận để nghiên cứu bổ sung chức năng trên hệ thống E-Customs V5.

Trong thời gian chưa bổ sung Tab khai báo riêng cho “văn bản chỉ định giao hàng” của tổ chức, cá nhân nước ngoài, “Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ” (Mẫu số 22) trên hệ thống E-Customs V5 thì người nộp thuế đính kèm các mẫu văn bản nêu trên tại mục “Chứng từ khác” trên hệ thống E-Customs V5.

Giải đáp vướng mắc về miễn thuế với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ

Giải đáp về miễn thuế với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ (Ảnh minh họa)

Hỏi: Việc theo dõi, quản lý mẫu Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan tờ khai nhập khẩu tại chỗ (Mẫu số 22) 

Việc thông báo thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ (Mẫu số 22) thực hiện theo bản giấy hay bản điện tử? Trường hợp nộp trực tiếp cho công chức hải quan thì đối với tờ khai luồng xanh thì quản lý như thế nào?

Trả lời:

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại mục IV Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2021 theo hướng: 

- Các Cục Hải quan tỉnh thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ lập sổ theo dõi các tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tại chỗ. Để hỗ trợ khai thác dữ liệu lập sổ theo dõi, các đơn vị khai thác dữ liệu trên hệ thống E-Customs V5 tại chức năng “IX. Kết nối hệ thống/I. Khai thác dữ liệu tập trung/1. Khai thác dữ liệu tờ khai”. 

- Các Chi cục Hải quan thống kê tờ khai xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ trên 02 chức năng trên hệ thống E-Customs V5 gồm: chức năng “I. Khai thác dữ liệu tập trung” và “H. Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ/1. Quản lý tờ khai quá hạn 15 ngày”.

(Trên cơ sở dữ liệu của 02 chức năng này, các Chi cục Hải quan xác định được tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã quá hạn mà chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng.)

- Các Chi cục Hải quan phải thường xuyên theo dõi các tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu chưa có thông báo Mẫu số 22 đề kịp thời phát hiện các trường hợp quá thời hạn mà người xuất khẩu chưa kê khai nộp thuế.

Hỏi: Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý đối với 02 trường hợp gửi mẫu 22 quá thời hạn:

Trường hợp 1: Người xuất khẩu tại chỗ đã gửi thông báo cho cơ quan hải quan theo Mẫu số 22 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ nhưng được gửi qua đường bưu chính. Cơ quan hải quan nhận được sau thời hạn 15 ngày.

Trường hợp 2: Trường hợp đã gửi thông báo Mẫu số 22 nhưng quá thời hạn 15 ngày.

Trả lời: 

- Trường hợp người xuất khẩu tại chỗ đã gửi thông báo cho cơ quan hải quan theo Mẫu số 22 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ nhưng được gửi qua đường bưu chính, cơ quan hải quan nhận được sau thời hạn 15 ngày thì cơ quan hải quan căn cứ trên dấu bưu chính nơi gửi đi để xác nhận thời điểm gửi văn bản làm căn cứ xử lý về thuế.

- Trường hợp đã gửi thông báo Mẫu số 22 Phụ lục VII nhưng quá thời hạn 15 ngày thì: 

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10, điểm e khoản 2 Điều 12 được nêu tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, nếu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ, cơ quan hải quan kiểm tra trên hệ thống E-Customs V5 và xác định tờ khai xuất khẩu tại chỗ của hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ đã có tờ khai nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thì cơ quan hải quan không xử lý ấn định thuế đối với trường hợp này.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chậm nộp Mẫu số 22 được xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hỏi: Về việc theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ hàng gia công, sản xuất xuất khẩu khi hiện nay lượng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh tại các Chi cục Hải quan gia tăng, việc lập sổ theo dõi các tờ khai sẽ phát sinh rất nhiều thời gian, trên hệ thống E-Customs V5 có các tiêu chí hướng dẫn nhưng không có thông tin ngày thực tế thông báo thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ tương ứng?

Trả lời: 

Về việc theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại điểm b mục IV Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2021 đã hướng dẫn thực hiện theo hướng: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ lập sổ theo dõi các tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tại chỗ.

Đối với các đơn vị phát sinh lượng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ lớn, trên cơ sở các chỉ tiêu hướng dẫn tại điểm b mục IV Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2021 nêu trên, các đơn vị lập sổ theo dõi trên cơ sở kết xuất dữ liệu từ hệ thống E-Customs V5 để xác định tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã quá hạn mà chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng để xử lý thuế đúng quy định, đồng thời đảm bảo công tác lưu trữ văn bản phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kế toán.

Căn cứ hướng dẫn: 

- Điểm g khoản 2 Điều 10; điểm e khoản 2 Điều 12; mẫu số 22 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP;

- Khoản 3 Mục I, Mục III, Mục IV Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021. 

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2021.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,289

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn