Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên trong thời gian dịch Covid-19

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
13/11/2021 09:22 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/10/2021 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn về chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên trong thời gian dịch Covid-19

Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên trong thời gian dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc thực hiện chế độ làm việc như sau:

- Chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch và triển khai hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo các quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chế độ, chính sách hỗ trợ và phương án bố trí, phân công giáo viên, nhân viên phù hợp với các kịch bản dạy học ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương bảo đảm thực hiện chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng phương án cụ thể về quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong quá trình dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm thực hiện đúng quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên dạy học trực tuyến, giáo viên không trực tiếp tham gia dạy học trực tuyến và nhân viên hỗ trợ, phục vụ.

Trong đó lưu ý:

+ Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi).

+ Nếu giáo viên được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán, quy đổi cho cả những người cùng tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc.

+ Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định về khung thời gian năm học và điều kiện cụ thể của từng trường cũng như công việc của từng giáo viên để bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý đảm bảo theo đúng quy định.

Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD được ban hành ngày 28/10/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,579

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn