Quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
22/03/2021 10:42 AM

Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì ngoài việc đáp ứng những điều kiện đối với chứng chỉ mà còn phải trải qua sát hạch theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất (Ảnh minh họa)

*Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn sử dụng thi khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ.

Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.

- Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm:

+ 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực)

+ 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, điểm tối đa phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý:

Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ được quy định tại Quyết định 1623/QĐ-BXD, ngày 26/12/2018 và đăng tải trên trang thông tin điện tử http://www.xaydung.gov.vn

*Thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Việc sát hạch được tiến hành định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất do thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề quyết định.

Thực tế, thời gian thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin của Sở Xây dựng địa phương tổ chức thi.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, thời gian, địa điểm sách hạch trước thời gian tổ chức sát hạch ít nhất 03 ngày làm việc.

*Phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Việc nộp phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Theo Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/09/2017 thì mức phí sát hạch cụ thể như sau:

- Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng địa phương tổ chức: 450.000đ/lượt sát hạch.

- Chi phí sát hạch do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức: 500.000đ/lượt sát hạch.

*Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Người tham gia sát hạch nộp 01 bộ hồ sơ để nghị cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu diện hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết hồ sơ tại đây

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu 02 Phụ lục IV Nghị định 15 đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

*Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Nếu cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP sẽ được tham gia thi sát hạch.

Xem chi tiết điều kiện tại đây.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,766

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn