Người dân được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
11/03/2021 09:47 AM

Căn cứ theo Luật Tiếp cận thông tin 2016, người dân được quyền lập Phiếu yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định như sau:

Tiếp cận thông tin

Người dân có thể lập Phiếu yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin (Ảnh minh họa)

**Thông tin người dân được yêu cầu cung cấp gồm:

(1) Những thông tin theo quy định PHẢI được công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin nhưng thuộc các trường hợp sau đây:

- Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai;

- Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật;

- Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được.

(2) Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình với các điều kiện như sau:

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý bằng văn bản.

- Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý bằng văn bản.

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý.

(3) Thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin phải được công khai và tại mục (2) nêu trên.

(4) Ngoài các trường hợp quy định tại các mục (1), (2) và (3) nêu trên, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và khả năng thực tế của mình, cơ quan nhà nước có thể cung cấp thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ.

**Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin

- Người dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng cách trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin. Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu lập Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

- Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến cơ quan cung cấp thông tin.

Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

**Thông tin công dân không được phép tiếp cận

Người dân được yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin trừ các loại thông tin sau đây:

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định.

- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác.

- Thông tin thuộc bí mật công tác.

- Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 6; Khoản 2 Điều 10; Điều 23; Khoản 1 Điều 24 Luật Tiếp cận thông tin 2016.

- Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,997

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn