Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động mới nhất 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
26/01/2021 14:42 PM

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Theo đó, hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động được quy định như sau:

Cho thuê lại lao động

**Điều kiện cấp giấy phép

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động (người đại diện) phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

**Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII.

(2) Bản lý lịch tự thuật của theo Mẫu số 07/PLIII.

(3) Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) số 1 của người đại diện. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu LLTP số 1 thì được thay thế bằng phiếu LLTP tại quốc gia mang quốc tịch.

Các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

(4) Văn bản chứng minh đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép của người đại diện, bao gồm một trong các giấy tờ sau:

- Bản sao được chứng thực từ bản chính HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện;

- Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

Các văn bản này nếu là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

(5) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII.

File word toàn bộ biểu mẫu trong cấp giấy phép cho thuê lại lao động

**Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

- Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định trên đến Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

- Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ, Sở LĐTBXH cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Xem thêm:

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Bảng Danh mục 20 công việc được cho thuê lại lao động

Căn cứ pháp lý:

- Điều 54 Bộ luật Lao động 2019.

- Điều 21; Điều 24; Khoản 1, 2 Điều 25 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,461

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn