Số lượng ĐBQH khóa XV dự kiến tại 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
21/01/2021 09:53 AM

Ngày 11/01/2021, UBTVQH ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nêu rõ tổng số ĐBQH khóa XV là 500 người; trong đó:

Dự kiến số lượng ĐBQH khóa XV

- Dự kiến phân bổ số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nguyên tắc:

+ Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 03 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương;

+ Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số ĐBQH dự kiến được bầu là 500 đại biểu;

+ Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 06 đại biểu.

- Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc:

+ Đoàn ĐBQH có 06 đại biểu thì có 02 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 07 đại biểu thì có 03 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 08 đại biểu thì có 03-04 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 09 đại biểu thì có 04 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 11 đến 14 đại biểu thì có 05-07 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 29-30 đại biểu thì có 14-15 đại biểu Trung ương.

Chi tiết số lượng ĐBQH khóa XV dự kiến được bầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân bổ cụ thể tại Danh mục sau:

Danh mục dự kiến số lượng ĐBQH khóa XV

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,531

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn