Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn với trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/12/2020 11:11 AM

Bộ Nội vụ có Công văn 6670/BNV-TL ngày 18/12/2020 về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn với trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp

Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn với trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp (Ảnh minh họa)

Thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 73 Nghị định 138/2020/NĐ-CP nêu trên để:

Xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý.

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 74 Nghị định 138/2020/NĐ-CP nêu trên để:

Xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao c ấp và các ngạch, chức d anh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý.

- Đối với các đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý và các đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,269

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn