Điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/12/2020 15:30 PM

Bộ LĐTB&XH có Công văn 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể về điều kiện và thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thay thế cho hướng dẫn tại điểm c khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3 Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020.

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 03 tháng.

3. T chc thc hin

Việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất; hồ sơ, trình tự thực hiện; chế độ thống kê, báo cáo việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng dẫn theo Công văn 4237/LĐTBXH-BHXH tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, điểm b và điểm c khoản 5 Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trước ngày 19/10/2020 thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 19/10/2020 trở đi thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng thực hiện theo hướng dẫn tại 4237/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết 154/NQ-CP thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP không quá 12 tháng.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ hướng dẫn tại 4237/LĐTBXH-BHXH chỉ đạo thống nhất tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại điểm c khoản 1 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, đã sửa đổi điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,670

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn