Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH, thuế TNCN?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
30/10/2020 09:22 AM

Nhiều người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) thường thắc mắc khoản tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải tính đóng BHXH hoặc tính vào thuế TNCN hay không. Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ giải đáp như sau:

Phụ cấp xăng xe, điện thoại

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH, thuế TNCN? (Ảnh minh hoạ)

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH bắt buộc?

Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì các khoản thu nhập sau đây sẽ không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc gồm:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Khoản hỗ trợ xăng xe; điện thoại; đi lại; tiền nhà ở; tiền giữ trẻ; nuôi con nhỏ;

- Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết; NLĐ có người thân kết hôn; khi sinh nhật của NLĐ;

- Trợ cấp NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động; NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

-  Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

=>>Như vậy, phụ cấp xăng xe, điện thoại không thuộc thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc.

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng thuế TNCN?

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

...

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước....

Ngoài ra, một số văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này như:

Công văn 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng Cục thuế:

"Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân."

Công văn 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018:

"...

Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN."

=>>Như vậy, căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe (từ nhà đến công ty theo mức cố định hàng tháng), điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho người lao động, ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:


- Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ.


- Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

>>> Xem thêm: Quy định về mức phụ cấp cho nhân viên hiện nay ra sao? Công ty có bắt buộc phải trả phụ cấp cơm trưa cho nhân viên của mình không?

Cơ quan công đoàn phân bổ khoản chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương như thế nào?

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 184,361

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn