Mẫu đơn khiếu nại và cách ghi

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/07/2020 08:48 AM

Khi công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thì phải nộp đơn khiếu nại theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016:

>> Từ ngày 10/12/2021, áp dụng theo mẫu đơn khiếu nại kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Xem chi tiết tại đây)

Mẫu đơn khiếu nại

mẫu đơn khiếu nại

Ảnh chụp Mẫu đơn khiếu nại

Trong đó:

- Mục (1): ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

- Mục (2): ghi họ tên của người khiếu nại như sau:

+ Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

+ Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

- Mục (3): nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi, người khiếu nại KHÔNG GHI.

- Mục (4): ghi rõ khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

- Mục (5): ghi nội dung khiếu nại như sau:

+ Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

+ Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

- Mục “ký và ghi rõ họ tên”: người khiếu nại ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý:

Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại và trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,585

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn