Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất áp dụng từ ngày 10/12/2020

21/10/2020 10:08 AM

Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại, trong đó, ban hành mẫu đơn khiếu nại mới áp dụng từ ngày 10/12/2020.

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất áp dụng từ 10/12/2020

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

nh chp Mu đơn khiếu ni kèm theo Nghđnh 124/2020/NĐ-CP

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

- Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn