Công chức, viên chức thôi việc được hưởng các khoản trợ cấp nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
27/05/2020 15:50 PM

"Công chức, viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng và được cơ quan, đơn vị đồng ý thì sẽ được hưởng các khoản trợ cấp nào?" - Tuấn Kiệt (tuankiet****@gmail.com).

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối với công chức thôi việc

Căn cứ quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì công chức xin thôi việc theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý thì được trợ cấp thôi việc.

Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

Lưu ý: trường hợp công chức xin thôi việc, không được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với viên chức thôi việc

Căn cứ quy định tại Luật Viên chức 2010Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản thì được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp theo quy định, cụ thể:

(1) Trợ cấp thôi việc được tính đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước, cụ thể như sau:

- Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

(2) Trợ cấp thất nghiệp được tính đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01/01/2009 đến nay.

Theo quy định tại Luật Việc làm 2013 thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tài thời điểm viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc.

Ngoài ra, công chức, viên chức sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và không tiếp tục đóng BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,604

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn