Thủ tục, hồ sơ, cách thức thực hiện để NLĐ nhận hỗ trợ do COVID-19

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/05/2020 15:09 PM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

1. Thủ tục Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận vào Danh sách.

- Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ và gửi doanh nghiệp.

- Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

- Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến

Thành phần hồ sơ gồm:

- Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, có xác nhận của tổ chức công đoàn (nếu có) và cơ quan BHXH (theo mẫu).

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Mẫu số 01

2. Thủ tục Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: NLĐ gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến UBND cấp xã.

- Bước 2: UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.

- Bước 3: UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc.

- Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu dành cho NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc.

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

- Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ BHXH thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

Mẫu số 03

3. Thủ tục Hỗ trợ NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: NLĐ gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng chính sách và ngược lại.

- Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách NLĐ đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

- Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Thành phần hồ sơ gồm: Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu dành cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm).

Mẫu số 04

Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,961

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn