Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cơ sở KCB liên doanh, liên kết

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/05/2020 14:41 PM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 2468/BYT-KH-TC ngày 05/4/2020 về việc thanh toán BHYT đối với cơ sở KCB liên doanh, liên kết.

Thời gian qua Bộ Y tế có nhận được phản ánh của một số đơn vị, địa phương cũng như của BHXH Việt Nam về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế hoạt động, tài chính, thanh toán BHYT của cơ sở KCB được hình thành từ việc liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đặc biệt là vấn đề xác định hình thức tổ chức của các cơ sở KCB là tư nhân hay của Nhà nước.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định và hướng dẫn cụ thể các trường hợp được thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, trong đó các hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết được Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định như sau:

- Hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng;

- Hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng;

- Hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; pháp nhân mới có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và Hợp đồng liên doanh, liên kết.

Như vậy khi cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án liên doanh, liên kết bắt buộc phải phê duyệt cụ thể hình thức tổ chức và mô hình hoạt động của cơ sở KCB, theo đó nếu cấp có thẩm quyền phê duyệt hình thức là:

- Đơn vị sự nghiệp thuộc cơ sở y tế công lập thì việc cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng thực hiện theo quy định đối với cơ sở KCB của Nhà nước.

- Doanh nghiệp thì việc cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng thực hiện theo quy định đối với cơ sở KCB tư nhân.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, Bộ Y tế đề nghị:

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát lại toàn bộ các đề án liên doanh, liên kết có thành lập mới pháp nhân. Trường hợp cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án và phân loại đơn vị chưa đúng các quy định nêu trên thì phải thực hiện phê duyệt lại, đồng thời Sở Y tế phải thu hồi lại giấy phép hoạt động, quyết định xếp hạng đã cấp không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn các cơ sở thực hiện lại thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng trước ngày 31/11/2020.

- BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quyết định phê duyệt đề án và quy chế hoạt động của các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020 với các cơ sở y tế.

Công văn 2468/BYT-KH-TC được ban hành ngày 05/4/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,704

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn