Những doanh nghiệp sau đây được tạm dừng đóng BHXH và kinh phí công đoàn

24/03/2020 10:28 AM

Đứng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH cùng với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đưa ra những quyết định quan trọng để chung tay cùng các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cụ thể, theo Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2002 và Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020  thì những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được :

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020, trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì sẽ được xem xét tạm dừng đóng đến hết tháng 12/2020.

- Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020; nếu sau thời điểm này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến ngày 31/12/2020.

Doanh nghiệp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được xác định như sau:

- Đối với việc lùi thời hạn đóng kinh phí công đoàn: Là những doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.

- Đối với việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Là các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Điều 28 Thông tư  59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Lưu ý: Để được tạm dừng, lùi thời hạn đóng thì các doanh nghiệp thuộc diện nêu trên phải làm hồ sơ gửi cơ quan BHXH; công đoàn cơ sở gửi đề nghị tới Công đoàn cấp trên để được xét duyệt.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,566

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn