Hướng dẫn ký nháy trên văn bản đăng ký đầu tư

11/12/2019 08:01 AM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 8637/BKHĐT-PC ngày 18/11/2019 về việc ký nháy trên văn bản đăng ký đầu tư.

Công văn 8637/BKHĐT-PC ngày 18/11/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, việc ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế: trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi thành lập tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: nhà đầu tư và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ký văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn.

- Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: các bên tham gia hợp đồng BCC đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư phải được nhà đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 3 nêu trên ký tắt từng trang và ký đầy đủ tại trang cuối.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 8637/BKHĐT-PC ngày 18/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,806

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn