Người lao động không phải bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba

19/08/2019 16:17 PM

Chị Đoàn Xuân T*** (Email: Doanxuant***@gmail.com) có hỏi: “Tôi là nhân viên tại một Công ty trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, vừa rồi tôi có thiếu sót trong việc lấy hình minh họa nên đã đăng bài trên website bị sai, dẫn đến người bị ảnh hưởng đòi Công ty bồi thường, Công ty bị xử phạt 15 triệu đồng; nay, Công ty yêu cầu tôi phải bồi thường lại cho Công ty 15 triệu đồng và số tiền đã bồi thường cho bên thứ ba (người bị ảnh hưởng). Vậy có đúng hay không? Tôi xin cảm ơn!”

bồi thường thiệt hại

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Tại Điều 597 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định: “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”. Như vậy, trước tiên Công ty phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người thứ ba, còn việc người lao động có hoàn trả tiền này cho Công ty hay không thì phải căn cứ vào pháp luật liên quan.

Khoản 2 Điều 130 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường”. Như vậy, trong trường hợp nêu trên người lao động không có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba.

Nếu Công ty không muốn bị thiệt hại nêu trên thì có thể quy định cụ thể trong nội quy lao động, trường hợp người lao động gặp sai sót trong việc viết bài, chọn hình minh họa… thì sẽ bị xử lý kỷ luật như khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương hoặc sa thải (ở mức độ nghiêm trọng). Việc người sử dụng lao động đẩy mọi trách nhiệm cho người lao động sẽ tạo áp lực lớn cho người lao động, không phù hợp với thực tiễn và thiếu tính nhân văn.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,099

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn