Cách tính số ngày nghỉ phép với trường hợp làm không đủ năm

09/07/2019 09:07 AM

Về vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

nghỉ phép

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

Ví dụ: Nguyễn Thị C có 12 ngày nghỉ hằng năm và 02 ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên nếu:

- Trong năm 2019, làm việc đến hết tháng 5/2019 sẽ có: (12 + 2) : 12 x 5 = 5,8 (làm tròn thành 6) ngày nghỉ.

- Trong năm 2019, làm việc đến hết tháng 7/2019 sẽ có: (12 + 2) : 12 x 7 = 8,2 (làm tròn thành 8) ngày nghỉ.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,462

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn