Chính sách mới >> Tham nhũng 28/10/2021 14:05 PM

Hà Nội: Kịp thời phong tỏa, xử lý tài sản tham nhũng trong quá trình tố tụng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
28/10/2021 14:05 PM

Trong quá trình tố tụng và thi hành án cần kịp thời áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt,…

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch 44-KH/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch gồm 5 nội dung thực hiện, trong đó nêu rõ phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, các cơ quan chức năng và mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng xác định các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nhất là các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa.

Từng cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, phát hiện những bất cập, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, bổ sung các văn bản, quy định, quy chế phục vụ việc giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi tài sản đạt hiệu quả, thiết thực.

Cũng theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế…

HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; vận động khuyến khích đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 44-KH/TU ngày 26/10/2021.

 

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,263

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn