Chính sách mới >> Tài chính 25/12/2020 16:02 PM

Tổng cục Thuế: Đôn đốc thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
25/12/2020 16:02 PM

Tổng cục Thuế có Công văn 5258/TCT-QLN ngày 10/12/2020 về việc đôn đốc thu tiền thuế nợ.

Tổng cục Thuế: Đôn đốc thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất

Tổng cục Thuế: Đôn đốc thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Căn cứ tình hình nợ thuế tại thời điểm ngày 30/11/2020 trên địa bàn 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố; Căn cứ kết quả kiểm tra tình hình đôn đốc thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế tại một số Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế đến cuối năm 2020 xuống dưới 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

- Áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế, chây ỳ kéo dài, Cục Thuế thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế đã giao tại Công văn 3095/TCT-QLN ngày 04/8/2020.

- Để có cơ sở đôn đốc, cưỡng chế đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Cục Thuế thực hiện rà soát và nhập đầy đủ vào ứng dụng quản lý thuế (TMS) để theo dõi tập trung. Trường hợp có vướng mắc về khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, thành phố giải quyết dứt điểm số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Đối với các khoản tiền thuế nợ đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định của Nghị quyết 94/2019/QH14Luật Quản lý thuế 2019, Cục Thuế không tính vào tổng số tiền thuế nợ đến cuối năm 2020 để bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân trong ngành thuế.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,323

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn