Chính sách mới >> Tài chính 12/06/2019 14:05 PM

Nâng số tiền và thời hạn cho vay khi không có tài sản bảo đảm

12/06/2019 14:05 PM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 866/NHCS-TDNN ngày 22/2/2019 của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Vay vốn ngân hàng

Theo đó, nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay.

Các chương trình tín dụng được Thủ tướng quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay, cụ thể:

- Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg.

- Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg.

- Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016.

- Nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo lên 120 tháng.

Đồng thời, mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp, hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Nội dung nêu trên được thực hiện từ ngày 01/3/2019.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,462

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn