Chính sách mới >> Tài chính 09/11/2018 09:35 AM

Ưu tiên sử dụng viện trợ không hoàn lại cho xóa đói giảm nghèo

09/11/2018 09:35 AM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về phê duyệt định hướng thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Quyết định 1489/QĐ-TTg có nhiều nội dung nổi bật, đơn cử như sau:

- Ưu tiên sử dụng viện trợ không hoàn lại cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo; các lĩnh vực xã hội; xây dựng chính sách phát triển thể chế và nguồn nhân lực; chuyển giao kiến thức và công nghệ; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu;…

- Đối với vốn vay ODA sẽ được ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án trong các lĩnh vực về y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,...

- Nguồn vốn vay ưu đãi sẽ ưu tiên cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, có khả năng tạo ra nguồn thu để trả nợ; các dự án vay về để cho vay lại.

Đồng thời, đối với một số chương trình, dự án quan trọng cần ưu tiên và không có khả năng tạo nguồn thu để trả nợ hoặc thuộc diện cấp phát khác, Thủ tướng xem xét, quyết định sử dụng vốn vay ưu đãi đối với từng trường hợp cụ thể.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2018.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,092

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn