Chính sách mới >> Tài chính 25/09/2017 15:21 PM

Tạm dừng hệ thống iHTKK và eTax vào cuối tuần này

25/09/2017 15:21 PM

Ngày 22/9/2017, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 3171/TB-TCT về việc tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, dịch vụ thuế điện tử.

Cụ thể, sẽ tạm dừng hoạt động kể từ 17giờ00 ngày 29/9/2017 đến 17giờ00 ngày 01/10/2017 đối với:

- Hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK)

- Hệ thống dịch vụ thuế điện tư (eTax)

Kê khai thuế

Việc tạm dừng này để phục vụ nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu trả thông báo 2 bước đáp ứng theo Thông tư 110/2015/TT-BTC  ngày 28/7/2015 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn