Kích hoạt, sử dụng căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024 (dự kiến)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
17/04/2024 12:30 PM

Xin cho tôi hỏi sắp tới việc kích hoạt, sử dụng căn cước điện tử được quy định như thế nào? - Minh Hiếu (Nghệ An)

Kích hoạt, sử dụng căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024 (dự kiến) (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Từ 01/7/2024, mỗi công dân được cấp 1 căn cước điện tử

Ngày 27/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Căn cước 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật Căn cước 2023 đã bổ sung quy định về căn cước điện tử.

Tại khoản 17 Điều 3 Luật Căn cước 2023 quy định căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Bên cạnh đó, Điều 31 Luật Căn cước 2023 quy định mỗi công dân Việt Nam sẽ được cấp 01 Căn cước điện tử. 

Mỗi căn cước điện tử sẽ có danh tính điện tử gồm các thông tin sau đây:

- Nơi sinh.

- Nơi đăng ký khai sinh.

- Quê quán.

- Dân tộc.

- Tôn giáo.

- Quốc tịch.

- Nhóm máu.

- Số chứng minh nhân dân 09 số.

- Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân,số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.

- Nơi thường trú.

- Nơi tạm trú.

- Nơi ở hiện tại.

- Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.

- Thông tin nhân dạng.

- Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.

Ngoài ra, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo đó, căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử.

2. Kích hoạt, sử dụng căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024 (dự kiến)

Theo Điều 14 dự thảo lần 1 về Nghị định Quy định về định danh và xác thực điện tử đề xuất về kích hoạt, sử dụng căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024 như sau:

- Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử. 

Sau 07 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản.

- Người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện sử dụng căn cước điện tử phải được xác nhận của người đại diện, người giám hộ thông qua ứng dụng định danh quốc gia. 

Người đại diện, người giám hộ sử dụng căn cước điện tử của người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện để thực hiện các giao dịch và các hoạt động khác phục vụ quyền và lợi ích của họ.

- Việc sử dụng căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp lý để khẳng định chủ thể danh tính điện tử đã thực hiện và chấp thuận đối với các giao dịch.

>>> Xem thêm nội dung: Thủ tục cấp căn cước điện tử (Đề xuất)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 800

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn