Bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT năm 2024?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
12/04/2024 12:15 PM

Xin cho tôi hỏi theo quy chế, bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT năm 2024? - Minh Hoàng (Quảng Ngãi)

Bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT năm 2024?

Bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT năm 2024? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT năm 2024?

Theo Điều 42 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi (ĐKDT) để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, để đậu tốt nghiệp THPT năm 2024 thì tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp phải đạt trên 1,0 điểm và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên.

Theo đó, ĐXTN gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

- ĐXTN đối với học sinh giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

- ĐXTN đối với học viên GDTX được tính theo công thức sau:

ĐXTN được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Ví dụ:

- Đối với học sinh giáo dục THPT:

Nguyễn Văn A có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lần lượt các môn là Toán 7, Ngữ Văn 8, Tiếng Anh 8,5 điểm. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội trung bình đạt 7,6 điểm. Trong đó môn Địa lý 7,5 điểm, Lịch sử 6.5 điểm, GDCD 9 điểm. Điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh là 7,5 và không có điểm ưu tiên. Khi đó tính điểm tốt nghiệp của thí sinh sẽ như sau:

Điểm xét tốt nghiệp = ((31,1 : 4) x 7 + (7.5 x 3)): 10 = 7.693 điểm

- Đối với học viên GDTX:

Nguyễn Văn B có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lần lượt các môn Toán 7, Ngữ Văn 8. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội đạt trung bình 7,6 điểm. Trong đó Địa lý 7,5, Lịch sử  6,5, GDCD 9. Tính điểm trung bình cả năm lớp 12 của Nguyễn Văn B là 7,5 và không có điểm ưu tiên. Khi đó tính điểm tốt nghiệp của thí sinh như sau:

Điểm xét tốt nghiệp = ((22,6 : 3) x 7 + (7.5 x 3)): 10 = 7.523 điểm.

Quy định về duyệt công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

(1) Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm:

- Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT;

- Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách, miễn thi, được tốt nghiệp THPT do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;

- Đĩa CD chứa dữ liệu thi;

- Những biên bản liên quan;

- Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT.

(2) Trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp THPT:

- Giám đốc sở GDĐT duyệt công nhận tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đủ điều kiện và chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT của tỉnh mình;

- Sau khi báo cáo Bộ GDĐT, Giám đốc sở GDĐT công bố kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh ĐKDT ký và có giá trị đến khi được cấp Bằng tốt nghiệp THPT chính thức;

- Các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT ngay sau khi kết thúc kỳ thi để quản lý, theo dõi.

(Điều 44 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,306

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn