Lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì lương hưu có tăng không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
15/05/2023 12:00 PM

Xin hỏi lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, vậy lương hưu có tăng không? - Hải Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là bao nhiêu?

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 (hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng).

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì lương hưu có tăng không

Lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì lương hưu có tăng không? (Hình từ internet)

Lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì lương hưu có tăng không?

Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ sẽ được xác định dựa trên tỉ lệ % hưởng lương hưu (chỉ số này không thay đổi trong quá trình giải quyết lương hưu của NLĐ) và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ.

Việc mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì lương hưu có tăng hay không phụ thuộc vào việc có làm thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ hay không.

Theo đó, có 2 trường hợp xảy ra như sau:

(1) Đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng biểu thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm NLĐ hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% / Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

Trong đó:

+ t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

+ Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 1994.

Căn cứ quy định nêu trên, có thể thấy tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ không phụ thuộc vào mức lương cơ sở.

Do đó, việc mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 không ảnh hưởng đến mức lương hưu hàng tháng của NLĐ trong trường hợp này.

(2) Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì tiền lương đã đóng BHXH để làm c ăn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016.

Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh như đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định nêu trên.

Như vậy, có thể thấy tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm nhận lương hưu.

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016 cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Đồng nghĩa, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ trong trường hợp này cũng sẽ tăng từ ngày 01/7/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 50,729

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn