Hướng dẫn thu BHXH với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
24/03/2023 12:13 PM

Hướng dẫn thu BHXH với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước là nội dung tại Công văn 11/BHXH-CSKH năm 2023.

Hướng dẫn thu BHXH với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước

Hướng dẫn thu BHXH với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước (Hình từ Internet)

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 11/BHXH-CSKH ngày 04/01/2023 về hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP.

1. Lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước theo Công văn 11/BHXH-CSKH ngày 04/01/2023

Theo đó, tại Công văn 11/BHXH-CSKH ngày 04/01/2023 gồm người lao động dôi dư quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 và khoản 5 Điều 13 Nghị định 97/2022/NĐ-CP như sau:

(1) Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 01 tuổi đến đủ 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau:

(1.1) Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

(1.2) Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP;

(1.3) Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

(2) Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau:

(2.1) Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

(2.2) Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

(3) Người lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí. 

Tổng số tiền Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu bằng tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất thuộc trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

(4) Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi cơ cấu lại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà có người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trước ngày 31/7/2019 thuộc đối tượng lao động dôi dư, lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm thì được hưởng chính sách quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP;

Trong đó những người trước đây đã có thời gian làm việc tại Tổng cục Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển sau đó tiếp tục chuyển sang làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và thời gian này chưa tính hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định thì:

Được cộng nối vào thời gian làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tính chế độ trợ cấp mất việc làm và hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động quy định tại khoản này được hạch toán vào chi hoạt động bộ máy của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2. Hướng dẫn thu BHXH với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước

Hướng dẫn thu BHXH với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước theo Công văn 11/BHXH-CSKH ngày 04/01/2023 thì trường hợp người lao động quy định tại (3) mục 1 được Nhà nước đóng BHXH một lần cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí: 

BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ quy định hiện hành của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế để thực hiện thu bổ sung một lần BHXH cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định;

Đồng thời, thực hiện ghi, xác nhận sổ BHXH theo quy định và ghi rõ nội dung tại sổ BHXH như sau: “Đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP, thời gian là ... tháng, thời điểm đóng đủ là ngày ... tháng ... năm ...”.

3. Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước

Việc giải quyết chế độ hưu trí thực hiện theo quy định tại (1.1), (2.1) và (3) mục 1 được hướng dẫn như sau:

* Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động như sau:

- Đối với người nghỉ hưu theo quy định tại (1), (2) mục 1: Là thời điểm hưởng lương hưu được ghi tại văn bản chấm dứt hợp đồng lao động do người sử dụng lao động lập khi đã đủ điều kiện theo quy định và thể hiện tại Danh sách đã được phê duyệt.

- Đối với người lao động nghỉ hưu theo quy định tại (3) mục 1: Là từ tháng đóng đủ BHXH cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất.

* Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Danh sách người nghỉ hưu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Mẫu số 07, 08 ban hành kèm theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP) do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến.

Mẫu số 07
Mẫu số 08

Bổ sung vào phần căn cứ trong Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu số 07A-HSB) dòng: “Căn cứ Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ”, đồng thời thay cụm từ “Hưu trí” tại góc trên bên phải quyết định bằng cụm từ “HƯU TRÍ - NĐ 97”.

Xem thêm Công văn 11/BHXH-CSKH ban hành ngày 04/01/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,133

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn