Nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
16/01/2023 14:43 PM

Nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự là nội dung tại Quyết định 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023.

Nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự

Nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự

Ngày 13/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028.

1. Nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự

Theo đó. tại nhiệm vụ, giải pháp Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, làm rõ vai trò, trách nhiệm của luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành. Thời gian thực hiện là trong năm 2023.

2. Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản 2016

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan khác có liên quan thực hiện:

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản 2016, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo hướng công khai, minh bạch hóa việc bán đấu giá tài sản thi hành án; đơn giản hóa thủ tục xác lập quyền sở hữu cho người mua được tài sản bán đấu giá; 

Có cơ chế giám sát, kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản bảo đảm khách quan, có cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá...; nghiên cứu việc quy định cụ thể những đặc thù trong quá trình bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, thi hành án kinh doanh thương mại.

3. Mục tiêu của Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Cụ thể, mục tiêu của Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 như sau:

- Bảo đảm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành trên thực tế, phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. 

Tăng cường áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự nói chung, công tác thi hành án kinh doanh thương mại nói riêng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật theo hướng chú trọng chất lượng, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, giảm thiểu các chi phí do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc do cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nộp trong quá trình tổ chức thi hành án.

- Công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác thi hành án dân sự.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được xác định trong bản án, quyết định về kinh doanh thương mại.

- Phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành án xong đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước góp phần đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao theo Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Xem thêm Quyết định 17/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,544

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn