Điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Châu Văn Trọng
30/11/2022 10:02 AM

Cho hỏi hiện nay, điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng được quy định thế nào? - Thanh Khoa (Hà Nội)

Điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng

Điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng được quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

- Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại mục 2, 3 dưới đây;

- Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại điểm a khoản này của chủ đầu tư. 

+ Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. 

+ Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

2. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

- Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

- Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng

Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

- Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm trong trường hợp việc thi công xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

+ Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP trong đó phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng công trình (nếu có). 

+ Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành;

- Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 2 nêu trên, chủ đầu tư được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng này để đưa vào khai thác tạm. 

+ Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu. 

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu.

4. Hướng dẫn về điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng

Tại Công văn 5198/BXD-QLN ngày 15/11/2022, Bộ Xây dựng có ý kiến về việc bàn giao phần công trình đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu cho cư dân vào khai thác, sử dụng như sau:

Căn cứ báo cáo hoàn thành của Chủ đầu tư, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu và ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP đối với phần công trình gồm 2 tầng hầm, lối thoát nạn và diện tích sinh hoạt cộng đồng tại tầng 1, khu vực căn hộ từ tầng 4 đến tầng 24 và tầng kỹ thuật mái. 

Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức quản lý chặt chẽ công tác thi công và nghiệm thu đối với phần còn lại bao gồm các tầng khối đế theo đúng hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp trước ngày 31/12/2021.

Quá trình tiếp tục thi công phải có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến việc khai thác vận hành bình thường của phần công trình đã được nghiệm thu;…

Như vậy, đối với phần công trình xây dựng đã đủ điều kiện được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, Chủ đầu tư được quyết định đưa vào khai thác, vận hành bình thường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm nội dung tại Công văn 5198/BXD-QLN ban hành ngày 15/11/2022.

Văn Trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,168

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn