Mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
29/11/2022 11:43 AM

Tôi muốn biết Thủ tướng đã đề ra các mục tiêu như thế nào nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030? - Hòa Thành (Đà Nẵng)

Mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030

Mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 25/11/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1477/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” (Chương trình) được đề ra như sau:

1. Mục tiêu chung nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030

- Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế;

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế;

- Phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030

- 100% đoàn cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- 100% đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động, khoá học ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế trực tuyến miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

- 100% đoàn cấp tỉnh phối hợp với Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên Tiền phong cấp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông xây dựng và tổ chức ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc.

- Đến năm 2025 ít nhất 5.000.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 10.000.000 lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Chương trình.

- Đến năm 2025, 80% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và 70% cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương, đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

3. Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Việt Nam 2022 - 2030

- Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Đầu tư hiệu quả cho công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế theo cả bề rộng và chiều sâu

- Tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế

- Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

Xem thêm Quyết định 1477/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,385

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn