Tổng cục Hải quan tuyển dụng 30 viên chức năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
29/11/2022 08:06 AM

Xin cho tôi hỏi chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Tổng cục Hải quan năm 2022 là bao nhiêu? Điều kiện đăng ký dự tuyển như thế nào? – Thành Quan (Vũng Tài)

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 30 viên chức năm 2022

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 30 viên chức năm 2022 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 24/11/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2400/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022
Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Hải quan

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức Hải quan năm 2022

1.1. Điều kiện chung

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức 2010, cụ thể như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;                    

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng và Nhà nước;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị tuyển dụng xác định;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Điều kiện cụ thể

* Về trình độ chuyên môn:

- Phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Đối với thí sinh dự tuyển hiện đã tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng, khi nộp hồ sơ tuyển dụng có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp và chờ cấp bằng của cơ sở đào tạo và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày phỏng vấn (Vòng 2).

Trường hợp trước ngày phỏng vấn (Vòng 2), thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp sẽ không được tham dự kì tuyển dụng.

-  Thí sinh dự tuyển phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm phù hợp theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.

Trường hợp tên chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có bao gồm tên chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển thì được xem xét để tham gia xét tuyển.

* Về trình độ tin học, tiếng Anh:

- Tiếng Anh:

+ Đối với chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên hạng III, Quay phim hạng III, Họa sĩ hạng III, Kế toán viên: Người dự tuyển phải có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Đối với chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, Phóng viên hạng III: Người dự tuyển phải có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Đối với chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III (mảng tiếng Anh): yêu cầu trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

*Các yêu cầu khác: Ngoài các điều kiện trên, mỗi vị trí tuyển dụng cần phải đáp ứng một số yêu cầu khác về số năm kinh nghiệm công tác, các chứng chỉ hành nghề, sản phẩm công việc và cam kết thời gian làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc tại mỗi đơn vị.

Xem thêm yêu cầu về trình độ tin học, tiếng Anh của từng từng vị trí tại đây:

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan 2022

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan năm 2022 là 30 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan thuộc Cục Tài vụ - Quản trị: 12 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Thẩm kế viên hạng III (mã số: V. 04.02.06): 07 chỉ tiêu;

+ Chức danh Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07): 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh Kế toán viên (mã số: 06.031): 02 chỉ tiêu.

- Báo Hải quan: 18 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Phóng viên hạng III (mã số: V. 11.02.06): 13 chỉ tiêu;

+ Chức danh Quay phim hạng III (mã số: V. 11.12.37): 01 chỉ tiêu;

+ Chức danh Họa sĩ hạng III (mã số: V. 10.08.27): 01 chỉ tiêu;

+Chức danh Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07): 01 chỉ tiêu;

+Chức danh Kế toán viên (mã số: 06.031): 02 chỉ tiêu;

Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Hải quan năm 2022

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,369

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn