Mức phụ cấp trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
18/11/2022 17:03 PM

Xin cho hỏi mức phụ cấp trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2023? - Kim Hoàng (Bình Dương)

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thế nào là phụ cấp trách nhiệm công việc?

Phụ cấp trách nhiệm công việc được hiểu là khoản tiền phụ cấp nhằm bù đắp cho những người vừa trực tiếp tham gia sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo.

Ngoài ra, phụ cấp trách nhiệm công việc cũng dành cho những người làm các công việc đòi hỏi trách nhiệm cao mà chưa được tính vào hoặc xác định trong mức lương.

2. Phạm vi áp dụng phụ cấp trách nhiệm công việc

Theo Mục I Thông tư 05/2005/TT-BNV, phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với:

- Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức;

- Những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

- Do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo).

3. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023

3.1. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Theo tiểu mục 1 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV quy định về mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 4 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1 so với mức lương cơ sở.

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng          

Như vậy, mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 cụ thể như sau:

Mức phụ cấp

Hệ số phụ cấp

Mức tiền phụ cấp

(Đơn vị: VNĐ)

1

0.5

745.000

2

0.3

447.000

3

0.2

298.000

4

0.1

149.000

3.2. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Như vậy, mức phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023 cụ thể như sau:

Mức phụ cấp

Hệ số phụ cấp

Mức tiền phụ cấp

(Đơn vị: VNĐ)

1

0.5

900.000

2

0.3

540.000

3

0.2

360.000

4

0.1

180.000

4. Đối tượng áp dụng phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức

Đối tượng áp dụng phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức theo tiểu mục 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV như sau:

* Mức 1 (hệ số 0,5) áp dụng đối với:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của các phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 2, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 3, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 5 thuộc Bệnh viện Hữu nghị và phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương phía Nam thuộc Bệnh viện Thống nhất;

- Lái xe phục vụ các chức danh từ Phó Thủ tướng Chính phủ và tương đương trở lên.

* Mức 2 (hệ số 0,3) áp dụng đối với:

- Trạm trưởng, Trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

- Trạm trưởng, Trại trưởng các trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc;

- Cán bộ, viên chức trực tiếp vận hành, bảo dưỡng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, người xử lý mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở, an toàn phóng xạ;

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu và trực tiếp phục vụ cấp cứu bệnh nhân tại trạm cấp cứu 05;

- Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt;

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I;

- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia;

- Lái xe phục vụ chức danh Bộ trưởng và tương đương;

- Trưởng kho vật liệu nổ, nhân viên cung ứng vật liệu nổ.

* Mức 3 (hệ số 0,2) áp dụng đối với:

- Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

- Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng các trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc;

- Cán bộ, viên chức bảo vệ, vận chuyển, làm việc với các mẫu và nguồn phóng xạ kín và hở; kiểm tra độ phóng xạ khu vực máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C và trung tâm đo phóng xạ;

Phục vụ công tác an toàn máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, vệ sinh khu vực máy, kho nguồn và trung tâm đo phóng xạ;

- Tổ trưởng các ngành địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát, đo đạc, trồng rừng và điều tra rừng;

- Trưởng kho lưu trữ tài liệu, thư viện, Trưởng kho lưu trữ bảo quản, phục chế hiện vật trong các bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích Phủ Chủ tịch;

- Trưởng kho lưu trữ tài liệu thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước;

- Trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia;

- Trưởng kho, Trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện;

- Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong;

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II;

- Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của Bệnh viện Hữu nghị;

- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao tỉnh, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển Quốc gia làm công tác kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên;

- Lái xe phục vụ các chức danh Thứ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương;

- Phó trưởng kho vật liệu nổ.

* Mức 4 (hệ số 0.1) áp dụng đối với:

- Phó trưởng kho lưu trữ tài liệu, thư viện, Phó trưởng kho lưu trữ bảo quản, phục chế hiện vật trong các bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích Phủ Chủ tịch;

- Trưởng kho lưu trữ tài liệu, thư viện Trưởng kho lưu trữ bảo quản, phục chế và giới thiệu hiện vật trong các bảo tàng;

- Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện;

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III;

- Cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở các trạm, bệnh viện, viện phụ sản, các khoa sản ở bệnh viện đa khoa và ở trung tâm y tế;

- Cán bộ, viên chức y tế trực tiếp làm kiểm nghiệm thuốc;

- Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển cấp ngành, tỉnh làm công tác kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên;

- Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ;

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị;

- Tổ trưởng các ngành còn lại.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn