Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông mới nhất 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
31/08/2022 13:27 PM

Hiện tại, tôi vừa đậu viên chức ngành thông tin và truyền thông. Với những quy định mới trong Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, thì việc xếp lương cho viên chức ngành thông tin và truyền được quy định như thế nào? - Hồng Thuỷ (Cà Mau)

Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông mới nhất 2022

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông

Việc xếp lương các chức danh nghề nghiệp thuộc chuyên ngành thông tin và truyền phải tuân theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 16 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

- Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông quy định tại Thông tư 13/2022/TT-BTTTT phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

- Không được kết hợp nâng bậc lương khi bổ nhiệm từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông tương ứng.

2. Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông

Theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông quy định tại Thông tư 13/2022/TT-BTTTT được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, như sau:

- Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Việc xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức mới thuộc ngành thông tin và truyền thông được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

3. Mức lương cơ sở để tính lương viên chức ngành thông tin và truyền thông

Hiện hành, mức lương cơ sở dụng là căn cứ tính lương cho viên chức ngành thông tin và truyền thông áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. 

Cụ thể, mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng. 

Ví dụ: Đối với chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III thì tiền lương sẽ dao động từ mức thấp nhất là 3.486.600 đồng (theo hệ số 2.34) và cao nhất là 7.420.200 đồng (theo hệ số 4.98).

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn vừa đậu viên chức ngành thông tin và truyền thông sẽ trải qua một khoảng thời gian tập sự tại vị trí công việc của mình. Khi đó mức lương tập sự của bạn sẽ được hưởng là 85% so với mức lương chính thức. (Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

4. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức biên tập viên

Ngoài hướng dẫn xếp lương thì Thông tư 13/2022/TT-BTTTT còn bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức ngành thông tin và truyền thông ở cả 3 hạng (I, II, III).

Tuy nhiên, viên chức phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 10/10/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV.

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,763

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn