Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/07/2022 10:37 AM

Chính phủ yêu cầu hoàn thành Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) cuối năm 2023 và dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024.

Đây là nội dung tại Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành.

Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024

Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024 (Hình từ Internet)

Cụ thể, Chính phủ ban hành danh mục các nhiệm vụ chủ yếu kèm khi triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó yêu cầu Bộ TN&MT:

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Quốc hội trong Quý III năm 2022;

- Hoàn thành Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Quốc hội trong Quý IV năm 2023, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

+ Quy định rõ nội dung điều tra cơ bản tài nguyên địa chất (tài nguyên khoáng sản; tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất); các điều kiện địa chất khác: tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa chất thủy văn - địa chất công trình, địa mạo...); 

Công tác điều tra cơ bản địa chất chủ yếu do nhà nước thực hiện và nguồn xã hội hoá; thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản (là cơ sở dữ liệu quốc gia) phải được nộp vào lưu trữ địa chất để quản lý tập trung, thống nhất; 

Quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc hoàn trả kinh phí khi khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản.

+ Quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản; 

Việc tái đầu tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản để phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội... cho địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi sinh kế và ổn định đời sống cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Rà soát các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản 2010 đã ban hành, đề xuất bổ sung trong đề cương dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) để hoàn thiện: quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; trình tự, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (gồm cát, sỏi lòng sông) phù hợp với thực tiễn; 

Ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là công trình trọng điểm quốc gia.

- Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành ngay sau khi Luật Khoáng sản (sửa đổi) ban hành trong năm 2024.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 88/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,656

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn