Đề xuất thêm cải lương vào danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/07/2022 10:12 AM

Đây là nội dung tại Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (thay thế Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH).

Đề xuất bổ sung danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại

Đề xuất bổ sung danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại (Hình từ internet)

Theo đó, đề xuất ban hành mới Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Trong dó, bổ sung một số mã cấp II, III và IV, đơn cử như:

- Bổ sung mã 52102 (Nghệ thuật trình diễn) đối với trình độ trung cấp, gồm các mã cấp IV:

+ Mã 5210203: Nghệ thuật biểu diễn chèo;

+ Mã 5210205: Nghệ thuật biểu diễn cải lương;

+ Mã 5210207: Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc;

+ Mã 5210209: Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ;

+ Mã 5210213: Diễn viên múa;

+ Mã 5210216: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

+ Mã 5210217: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây;

+ Mã 5210225: Thanh nhạc;

+ Mã 5210228: Chỉ huy hợp xướng.

- Bổ sung mã 62102 (Nghệ thuật trình diễn) đối với trình độ cao đẳng, gồm các mã cấp IV:

+ Mã 6210213: Diễn viên múa;

+ Mã 6210216: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

+ Mã 6210217: Biểu diễn nhạc cụ phương tây;

+ Mã 6210225: Thanh nhạc;

+ Mã 6210228 Chỉ huy âm nhạc.

- Bổ sung mã 542: Khoa học sự sống (mã cấp II) đối với trình độ trung cấp.

Trong mã cấp II này có mã cấp III là mã 54202 (Sinh học ứng dụng).

- Bổ sung mã 642: Khoa học sự sống (mã cấp II) đối với trình độ cao đẳng.

Trong mã cấp II này có mã cấp III là mã 64202 (Sinh học ứng dụng).

Xem thêm Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại dự thảo Thông tư của Bộ LĐTB&XH.

Dự thảo Thông tư

Tại Điều 4 Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định Bộ LĐTB&XH có nhiệm vụ:

Xây dựng và ban hành danh mục các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp cho từng ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm quốc gia; ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; ngành, nghề do cơ quan quản lý nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo và ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,525

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn