Chính sách mới với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
29/06/2022 09:33 AM

Trong tháng 7/2022, nhiều chính sách mới liên quan đến công chức như bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, hướng dẫn xếp lương với thuế, hải quan, kế toán,.. bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chính sách mới với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022

Chính sách mới với công chức có hiệu lực từ tháng 7/2022 (Hình từ internet)

1. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan và dự trữ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên ngành, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực từ ngày 18/7/2022)

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học nữa, cụ thể như sau:

- Đối với công chức chuyên ngành kế toán:

+ Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kế toán cao cấp, kế toán chính, kế toán viên và không yêu cầu chứng chỉ tin học đối với vị trí kế toán trung cấp.

+ Bằng cao cấp lý luận chính trị có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức tại vị trí kế toán cao cấp và kế toán chính.

- Đối với công chức chuyên ngành thuế:

+ Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên trung cấp thuế.

+ Vị trí kiểm tra viên chính thuế và kiểm tra viên thuế: bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức.

+ Vị trí kiểm tra viên trung cấp thuế loại bỏ yêu cầu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế.

+ Vị trí nhân viên thuế thì loại bỏ yêu cầu về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra nhân viên thuế.

- Đối với công chức chuyên ngành hải quan:

+ Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kiểm tra viên cao cấp hải quan, kiểm tra viên chính hải quan, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên trung cấp hải quan.

+ Bỏ yêu cầu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên hải quan đối với vị trí nhân viên hải quan.

+ Bỏ yêu cầu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan đối với vị trí kiểm tra viên trung cấp hải quan.

+ Bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ở vị trí kiểm tra viên cao cấp hải quan và kiểm tra viên chính hải quan.

- Đối với công chức chuyên ngành dự trữ:

+ Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí kỹ thuật viên bảo quản chính, kỹ thuật viên bảo quản, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản.

+ Bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp đối với vị trí kỹ thuật viên bảo quản trung cấp.

+ Bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch thủ kho bảo quản đối với vị trí thủ kho bảo quản.

+ Bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên bảo vệ kho dự trữ đối với vị trí nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

+ Bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính có thể thay thế chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ở vị trí kỹ thuật viên bảo quản chính.

2. Quy định về phương tiện và trang phục lực lượng Quản lý thị trường

Đây là nội dung tại Nghị định 33/2022/NĐ-CP quy định một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường (có hiệu lực ngày 15/7/2022).

Phương tiện và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được quy định như sau:

- Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm:

+ Xe ô tô chức danh theo quy định;

+ Xe ô tô phục vụ công tác chung;

+ Xe ô tô chuyên dùng: xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe ô tô trang bị phòng thí nghiệm, xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù; xe mô tô;

+ Xuồng cao tốc;

+ Máy bộ đàm, thiết bị đo, kiểm tra nhanh, thiết bị chuyên dùng, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, máy móc, thiết bị văn phòng và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác theo yêu cầu công tác và theo quy định của pháp luật.

- Về trang phục thì bao gồm các nội dung sau:

+ Phù hiệu Quản lý thị trường, biểu tượng (lô-gô) của lực lượng Quản lý thị trường;

+ Cờ hiệu Quản lý thị trường;

+ Cấp hiệu Quản lý thị trường;

+ Biển hiệu Quản lý thị trường;

+ Trang phục Quản lý thị trường;

+  Mẫu, quy cách trang phục Quản lý thị trường;

+ Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp;

+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.

3. Hướng dẫn xếp lương ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Theo Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/7/2022 hướng dẫn về việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ như sau:

- Ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036), kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Ngạch kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

- Ngạch kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037), kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050), kỹ thuật viên bảo quản chính (mã số 19.220) được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030) được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;

- Ngạch kế toán viên (mã số 06.031), kiểm tra viên thuế (mã số 06.038), kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051), kỹ thuật viên bảo quản (mã số 19.221) được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039), kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052), kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222), thủ kho bảo quản (mã số 19.223) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

- Ngạch nhân viên hải quan (mã số 08.053), nhân viên thuế (mã số 06.040) được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06;

- Ngạch Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (mã số 19.224) được áp dụng hệ số lương công chức loại C, nhóm 1 (C1), từ hệ số lương 1,65 đến hệ số lương 3,63.

>>> Xem thêm: Xếp loại công chức, viên chức dựa theo nguyên tắc nào? Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

Công chức xã có được bố trí làm bí thư Đảng ủy xã? Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã quy định như thế nào?

Công chức và viên chức khác nhau như thế nào? Ngạch công chức được quy định ra sao theo pháp luật hiện hành?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 32,933

Bài viết về

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2022

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn